Co robic

Obecnie coraz więcej osób jest zainteresowanych pomocą z funduszy unijnych, ponieważ jest to namacalna pomoc, w uzyskaniu jakiejkolwiek pomocy.wypożyczalnia luksusowych samochodów warszawa Warto pamiętać, że w takiej sytuacji trzeba spełnić mnóstwo warunków, w których możemy się zorientować, czy faktycznie mamy szansę na to by otrzymać dofinansowanie. Najłatwiej jest dostać dotację na założenie własnej działalności gospodarczej.jobhouse.pl – agencja pracy warszawa

W tym przypadku należy zgłosić się do wybranej placówki, która zajmuje się takimi projektami i zgłosić swój udział. Niestety tu łatwość się kończy, ponieważ teraz przechodzimy pierwszą selekcję, która wyłoni komplet osób, które wezmą udział w szkoleniu. Po zaliczeniu szkolenia, trzeba napisać porządny biznesplan, który będzie odzwierciedlał naszą przyszłą firmę, jej szacunkowe dochody oraz wydatki a także pokaże szansę powodzenia w działalności. Po złożeniu biznesplanu zaczyna się kolejna selekcja, która w tym przypadku wyłoni już osoby, otrzymujące dotację na rozpoczęcie działalności. Oczywiście na tym się nie kończy, gdyż każdy uczestnik teraz będzie musiał rozliczać się z wydanych pieniędzy a na koniec dostarczyć odpowiednie dokumenty, stwierdzające, że jego firma prosperuje i nie ma żadnych zaległości w płatnościach.

Na ogół dotacja na taką działalność obejmuje konkretną kwotę pieniędzy oraz dotację pomostową, czyli taką, która będzie przeznaczona na opłatę ZUS. W przypadku innych dotacji trzeba dostarczyć dokumenty na temat kondycji finansowej firmy oraz dobrze opracowany plan, żeby pokazał, że pieniądze z dotacji będą doskonale wykorzystane na rozbudowę firmy czy unowocześnienie gospodarstwa rolnego.

– autor artykułu

Polecamy serwis